Үүлдэр

Хонь

АЛТАНБУЛАГ ҮРЖЛИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Төв, Сэлэнгэ, Дархан –Уул  аймгийн зарим сумдад цэврээр үржүүлж бай...

Хонь

ХОТОНТ ҮРЖЛИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Архангай аймгийн Хотонт, Төв аймгийн Баянцагаан сумдад дагнан үржүүлэхээс гадн...

Хонь

ТАМИР ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Архангай аймгийн Тариат, Цахир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Ихтамир, Цэнхэр, Хангай с...

Хонь

ЕРӨӨ ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Ерөө үүлдрийн хэсгийн хонийг Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Жавхлант сумдад 40 шахам мя...

Хонь

ТОРГУУД ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт:  Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай сумдад зонхилон цэврээр үржүүлж байсны ...

Хонь

СҮМБЭР ҮҮЛДЭР

Тархалт: Говийн бүсийн болон их нуурын хотгор, төвийн бүсийн 5 аймгийн 22 суманд үржүүл...