Үүлдэр

Ямаа

Монгол ямаа

Тархалт: Монгол улсын нийт ямаан сүргийн  хувийг “Монгол үүлдэр”-ийн ...

Хонь

Монгол хонь

Тархалт: Монгол улсын нийт хонин сүргийн 90 гаруй хувийг “Монгол” үүлдрийн ...

Үхэр

Монгол үхэр

Тархалт: Манай орны байгаль, газар зvй, экологийн нєхцлєєс хамааран vхрийн тархалт єндє...

Тэмээ

Монгол тэмээ

Тархалт: Манай орны нутаг дэвсгэрийн 41.7 хувийг эзлэх цөл, цөлөрхөг бүс нутаг Баянхонг...

Адуу

Монгол адуу

Тархалт: Манай улсын бүх нутагт харьцангуй жигд тархсан, хангайн бүсэд 35.0%, баруун бү...

Адуу

Галшар адуу

Тархалт: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг, Дархан, Баянмөнх сумдад Галшар үүлдрийн ад...