Үүлдэр

ГАЛШАР ҮҮЛДЭР

Тархалт: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг, Дархан, Баянмөнх сумдад Галшар үүлдрийн ад...

МОНГОЛ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Манай улсын бүх нутагт харьцангуй жигд тархсан, хангайн бүсэд 35.0%, баруун бү...

ТЭС ҮҮЛДЭР

Тархалт: Монгол орны баруун хойт хэсэг Тэсийн голын сав газраар буюу Увс аймгийн Тэс, З...