Үүлдэр

Галшар адуу

Тархалт: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг, Дархан, Баянмөнх сумдад Галшар үүлдрийн ад...

Монгол адуу

Тархалт: Манай улсын бүх нутагт харьцангуй жигд тархсан, хангайн бүсэд 35.0%, баруун бү...