Үүлдэр

МОНГОЛ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Манай орны байгаль, газар зvй, экологийн нєхцлєєс хамааран vхрийн тархалт єндє...

СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Булган аймгийн Сэлэнгэ сум, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Алтанбулаг сумдад Сэлэн...

ДОРНОД МОНГОЛЫН УЛААН ҮҮЛДЭР

Тархалт: Дорнод Монголын улаан үхрийг Дорнод аймгийн Халх гол, Сүхбаатар аймгийн Түмэнц...

МОНГОЛ САРЛАГ

Тархалт: Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Завхан, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлги...